Jogi nyilatkozat
Thomas Picture Kiadó Kft.
Adatvédelmi nyilatkozatA fotóoktatás.hu weboldalának üzemeltetője a Thomas Picture Kiadó Kft. (H-1143 Budapest, XIV. kerület, Semsey Andor utca 25, továbbiakban üzemeltető néven szerepel). Az oldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során az adatvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően jár el.

A szabályzat alapját képező jogszabály:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja - az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - az érintett hozzájárulása, a FotóOktatás iskola jelentkezésilap aláírásával és benyújtásával, a kapcsolattartás és nyilvántartásának vezetéséhez szükséges adatok megadása által, a FotóOktatás iskola feladatellátása érdekében.
Az FotóOktatás iskola tanítványainak egyértelmű beazonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, tájékoztatás a gyakorlatok és elméleti órákkal kapcsolatos aktuális információkról, kapcsolatfelvétel, elektronikus hírlevelek küldése.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Az üzemeltető kijelenti, hogy a felhasználói adatokba kizárólag a Thomas Picture Kiadó Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele.
A személyes adatokat semmilyen más esetben harmadik félnek nem adjuk ki és nem tesszük közzé. Az üzemeltető a felhasználó számára lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat megismerhessék, szükség esetén módosíthassák. A felhasználók adataikat önkéntesen adják meg.
Az üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megsemmisüléséért, sérüléséért, vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror-, vagy bűncselekmény esetén. Az üzemeltető mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldal nem megfelelő működését, vagy esetleges adatvesztést okoz.
A felhasználó az adatvédelmi nyilatkozatot adatai megadásával és a jelentkezési lap aláírásával elfogadja.

A fotóoktatás.hu jelen weboldalának tartalma teljes körű szerzői jogi védelem alá esik, azzal kapcsolatosan a Thomas Picture Kiadó Kft. minden jogot fenntart.
A weboldal tartalma, annak fotói, tanfolyamainak tematikája, ide értve bármely részét, felhasználása, reprodukálása, terjesztése és tárolása is tilos.
Üzemeltető weboldalán szereplő adatainak naprakész tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A fotóoktatás.hu weboldalán szereplő adatok túraleírások és bármilyen információ semmilyen értelemben és mértékben nem minősülnek (szerződéses) ajánlatnak. Thomas Picture kiadó Kft mindig az aktuális, és minden részletre kiterjedő ajánlata, kizárólag személyes kapcsolatfelvétel során ismerhetők meg és a felnőtt oktatási szerződés aláírása után tekinthetők konkrét ajánlatnak.

Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan weboldalakért, tartalmukért, vagy az annak használatából eredő károkért, amely esetlegesen a fotóoktatás.hu weboldalán keresztül érhető el, vagy amelyhez a Thomas Picture Kft bármely weboldala kapcsolódik.

Üzemeltető naponta frissíti adatait, tanfolyamait, de nem vállal semmilyen nemű garanciát a weboldal zökkenőmentes használatáért. Bármi kérdése van, vegye fel velünk a személyes kapcsolatot.

Copyright Thomas Picture © 2003-2018
Nikon